Wiki Berserk
Advertisement

Thời Đại Hoàng Kim là tiểu phần thứ hai của manga Berserk.

Tuy là tiểu phần được kể thứ hai song bối cảnh của nó lại đặt ở khoảng thời gian trước tiểu phần Kiếm Sĩ Đen.

Cốt truyện[]

Trận chiến tiêu biểu[]

Khác biệt giữa manga và anime[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement