Wiki Berserk
Advertisement

Sự Phán Xét là tiểu phần thứ ba của manga Berserk.

Bối cảnh của nó được đặt ở khoảng thời gian ngay sau tiểu phần Kiếm Sĩ Đen. Dù vậy, tính theo thời gian phát hành thì tiểu phần này lại bắt đầu ngay sau Thời Đại Hoàng Kim.

Cốt truyện[]

Chương Đứa Trẻ Lạc Lối[]

Chương Chuỗi Xích Ràng Buộc[]

Chương Nghi Lễ Sinh Thành[]

Trận chiến tiêu biểu[]

Khác biệt giữa manga và anime[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement