Wiki Berserk
Advertisement

Kiếm Sĩ Đen là tiểu phần đầu tiên của manga Berserk.


Tuy là tiểu phần được kể đầu tiên song bối cảnh của nó lại diễn ra ở khoảng thời gian giữa hồi truyện 94 và hồi truyện 95, cũng đồng nghĩa là ở giữa tiểu phần Thời Đại Hoàng Kim và tiểu phần Sự Phán Xét.

Cốt truyện[]

Trận chiến tiêu biểu[]

Khác biệt giữa manga và anime[]

Thông tin bền lề[]

Advertisement