Wiki Berserk
Advertisement

Chim Ưng của Đế Chế Nghìn Năm (Millennium Falcon) là tiểu phần thứ tư của manga Berserk.

Bối cảnh của nó được đặt ở khoảng thời gian ngay sau tiểu phần Sự Phán Xét.

Cốt truyện[]

Chương Biên Niên Sử Thánh Chiến Ác Ma[]

Chương Falconia[]

Trận chiến tiêu biểu[]

Khác biệt giữa manga và anime[]

Thông tin bên lề[]

  • Tên của tiểu phần này được đặt dựa trên tên của phi thuyền vũ trụ Millennium Falcon trong loạt phim Star Wars.
Advertisement