Wiki Berserk
Advertisement

Đây là trang tổng hợp thông tin phát hành của manga Berserk.

Lưu ý 1: Trong cấu trúc của tác phẩm Berserk, tác giả Miura Kentarou đã sử dụng những thuật ngữ khác biệt nếu so với các tác phẩm manga thông thường khác. Cụ thể, những "chương" của các manga khác (bao gồm khoảng 20-25 trang truyện, đăng dần trên các tạp chí) được ông gọi là "第". Chẳng hạn, "chương" 343 trong Berserk được gọi là "第307話" ("第" là từ chỉ số thứ tự). Hiện tại, mình tạm dùng từ "hồi truyện" hoặc "hồi" để ám chỉ thành tố này. Những , hay chapter, trong Berserk là thuật ngữ ám chỉ một loạt các hồi truyện thuộc cùng một phân đoạn. Mình sử dụng "chương" để ám chỉ thành tố này. Cuối cùng, hay story arc, ám chỉ một phần truyện bao gồm nhiều hồi truyện hoặc nhiều chương hợp thành, kể cùng một phần nội dung trong bố cục tổng thể của tác phẩm. Tiếng Việt chưa có từ chính thức dùng để chuyển ngữ thuật ngữ này nên mình sẽ tạm dùng từ "tiểu phần" để ám chỉ thành tố này. Ngoài ra, 8 đến 10 hồi truyện sẽ được gom lại thành một tập (第 巻/volume), đóng thành tankoubon để đem đi bán.

Lưu ý 2: 18 hồi truyện đầu tiên đăng ở tạp chí Animal House nên chưa sử dụng phương thức bố cục cấu trúc tác phẩm như đã nói ở Lưu ý 1. Mỗi hồi truyện chỉ được mỗi đặt tên, hoặc được đặt tên và gắn thêm cụm "Revenge" với chữ cái alphabet bên cạnh nhằm đánh dấu thứ tự. Chẳng hạn, hồi truyện "Thiên thần hộ mệnh của nỗi khát khao (3)" ban đầu được đăng làm hai phần mang tên "Revenge 2 Thiên thần hộ mệnh của nỗi khát khao A" và "Revenge 3 Thiên thần hộ mệnh của nỗi khát khao A". Về sau, bắt đầu được đăng lại trên tạp chí Young Animal, 18 hồi truyện đầu được bố cục lại thành 16 hồi truyện với cách đặt tên chính thức khác đi. Thế nhưng 16 hồi truyện này vẫn không được đánh số thứ tự. Số thứ tự 1, 2, 3... cho mỗi hồi truyện chỉ bắt đầu được sử dụng cho những hồi truyện được đăng tại tạp chí Young Animal trở đi - nghĩa là hồi truyện mang số thứ tự 1 thực chất lại là hồi truyện được phát hành thứ 17, mang tên "Kiếm xé gió". Tóm lại, do sự lằng nhằng và phức tạp trong thời gian đầu phát hành nên hồi truyện mang số thứ tự 1 là "Kiếm xé gió", 16 hồi truyện phát hành trước "Kiếm xé gió" chỉ có tên gọi chứ không hề được đánh số thứ tự.

Tổng quan[]

Berserk bao gồm 40 tập, 5 tiểu phần, 6 chương, 379 hồi truyện được phát hành363 hồi truyện được đánh số thứ tự.

Tiểu phần Kiếm Sĩ Đen (黒い剣士 篇 / Black Swordsman Arc)[]

Bao gồm 3 tập, 8 hồi truyện đầu tiên không được đánh số.

  • Tập 1, Tập 2, Tập 3

Tiểu phần Thời Đại Hoàng Kim (黄金時代 篇 / Golden Age Arc)[]

Bao gồm 12 tập, tổng cộng 102 hồi truyện với 8 hồi tiếp theo không được đánh số và 94 hồi tiếp theo được đánh số (từ 1 - 94).

  • Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10, Tập 11, Tập 12, Tập 13, Tập 14

Tiểu phần Sự Phán Xét (断罪 篇 / Conviction Arc)[]

Bao gồm 10 tập, 3 chương và 81 hồi truyện (từ 95 - 176).

  • Chương Đứa Trẻ Lạc Lối (ロスト・チルドレン 章 / Lost Children Chapter): Tập 14, Tập 15, Tập 16
  • Chương Chuỗi Xích Ràng Buộc (縛鎖 章 / Binding Chain Chapter): Tập 16, Tập 17
  • Chương Nghi Lễ Sinh Thành (生誕祭 章 / Birth Ceremony Chaper): Tập 17, Tập 18, Tập 19, Tập 20, Tập 21

Tiểu phần Chim Ưng của Đế Chế Nghìn Năm (千年帝国の鷹 篇 / Falcon of the Millennium Empire Arc)[]

Bao gồm 14 tập, 2 chương và 130 hồi truyện (từ 177 - 307). Còn được gọi tắt là Falcon Millennium (ミレニアム・ファルコン).

  • Chương Biên Niên Sử Thánh Chiến Ác Ma (聖魔戦記 章 / Chronicle of the Holy Evil War Chapter): Tập 22, Tập 23, Tập 24, Tập 25, Tập 26, Tập 27
  • Chương Falconia (鷹都 - ファルコニア): Tập 27, Tập 28, Tập 29, Tập 30, Tập 31, Tập 32, Tập 33, Tập 34, Tập 35

Tiểu phần Thế Giới Mộng Ảo (幻造世界 - ファンタジア 篇 / Fantasia Arc)[]

Bao gồm 5 tập, 1 chương và 55 hồi truyện (từ 308 - 363). Hiện đang còn tiếp...

  • Chương Đảo Tiên (妖精島 篇 / Elf Island Chapter): Tập 35, Tập 36, Tập 37, Tập 38, Tập 39, Tập 40

Thông tin phát hành chi tiết[]


Advertisement