Wiki Berserk
Advertisement

"Thiên thần Hộ mệnh của nỗi khát khao (6)", hay Revenge8 là hồi truyện thứ tám của Berserk, tuy nhiên nó không được đánh số.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

  • Ban đầu, khi được đăng tại tạp chí Animal House, hồi truyện này mang tên Revenge8 "Thiên thần Hộ mệnh của nỗi khát khao E". Sau này, nó được đổi tên thành "Thiên thần Hộ mệnh của nỗi khát khao (6)".
Advertisement