Wiki Berserk
Advertisement

"Thiên thần Hộ mệnh của nỗi khát khao (2)", hay Revenge2 và Revenge3 là hồi truyện thứ tư của Berserk, tuy nhiên nó không được đánh số.


Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

  • Ban đầu, khi được đăng tại tạp chí Animal House, hồi truyện này được đăng làm 2 phần. Phần đầu mang tên Revenge2 "Thiên thần Hộ mệnh của nỗi khát khao A" và phần sau mang tên Revenge3 "Thiên thần Hộ mệnh của nỗi khát khao A". Sau này, hai phần được gộp lại làm một hồi truyện duy nhất và được đổi tên thành "Thiên thần Hộ mệnh của nỗi khát khao (2)".


Advertisement