Wiki Berserk
Advertisement

"Thời Đại Hoàng Kim (8)", hay Revenge16 là hồi truyện thứ mười sáu của Berserk, tuy nhiên nó không được đánh số.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

  • Ban đầu, khi được đăng tại tạp chí Animal House, hồi truyện này mang tên Revenge16 "Thời Đại Hoàng Kim G". Sau này, nó được đổi tên thành "Thời Đại Hoàng Kim (8)".
Advertisement