Wiki Berserk
Advertisement

Lời tiên tri nói rằng khi mặt trời chết năm lần, một hồ đỏ sẽ xuất hiện ở phía Tây của thành phố với cái tên vừa mới lại vừa cũ. […] Đó sẽ là bằng chứng cho sự giáng thế của thiên thần thứ năm. Vị thiên thần ấy chính là Chim Ưng Bóng Đêm, chủ nhân của bầy cừu đen tội lỗi, vua của bầy cừu trắng mù loà. Kẻ ấy sẽ mang tới Thời Đại Bóng Đêm bao trùm lên khắp thế gian.

- Lời sấm truyền về Chim Ưng Bóng Đêm, được Azan và Farnese thuận lại.


Lời sấm truyền về Chim Ưng Bóng Đêm, hay lời tiên tri, là một đoạn trong Kinh Thánh của Toà Thánh, báo trước sự giáng thế của Griffith và vai trò của God Hand thứ năm – Femto.

GIẢI MÃ[]

Câu đầu của lời sấm truyền nhắc đến thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra Nhật thực thứ năm.

Hồ đỏ

Hồ đỏ, trong lá bài số 150, tập 1, Berserk TCG.

- “Mặt trời chết năm lần”: Ám chỉ sự kiện Nhật thực, khoảnh khắc mặt trời bị bóng tối che khuất.

- “Hồ đỏ”: Nơi diễn ra Nhật thực của Griffith. Những thành viên Ưng Đoàn bị tàn sát tại không gian đặc biệt của lễ hiến tế này. Sau khi Nhật thực kết thúc, máu và xác thịt nát tan của những chiến binh này nhuộm đỏ cả khoảng hồ rộng lớn. Vì thế, nó được gọi là hồ đỏ.


- “Phía Tây của thành phố với cái tên vừa mới lại vừa cũ”: Ám chỉ địa điểm diễn ra Nhật thực của Griffith, chính là vị trí địa lý của con hồ bị nhuộm đỏ bởi máu kia, một con hồ nằm tại phía Tây của thủ phủ Midland – Wyndham. Midland từng là tên thủ đô của đế chế đầu tiên do Gaiseric trị vì, bởi lễ ấy mà nó “vừa mới lại vừa cũ”.

Câu kế tiếp khẳng định mục đích và diễn biến của Nhật thực.

Femto E86

Femto tái sinh, ngũ quỷ God Hand hoàn thiện.

- “Sự giáng thế của thiên thần thứ năm”: Sự tái sinh của Femto – God Hand thứ năm. God Hand thường được gọi bằng biệt danh "Thiên thần Hộ mệnh của nỗi khát khao".


Câu thứ ba nhấn mạnh vai trò của Griffith.

- “Chim Ưng Bóng Đêm”: Griffith.

- “Chủ nhân của bầy cừu đen tội lỗi”: Femto là chủ nhân của những tông đồ tội lỗi – những kẻ mang trong mình nguồn năng lượng tà ác do God Hand ban phát.

- “Vua của bầy cừu trắng mùa loà”: Griffith là vua của những con người mù loà đang tôn sùng hắn ta. Họ mù loà vì không biết bản chất thật sự đằng sau sự tồn tại của Griffith cũng như thành phố Falconia mà hắn tạo ra.

Câu cuối cùng nêu lên hậu quả và ý nghĩa của việc Femto giáng trần

- "Kẻ ấy sẽ mang tới Thời Đại Bóng Đêm bao trùm khắp thế gian": Sự xuất hiện của God Hand thứ năm cũng đồng thời thúc đẩy hoạt động của nhóm ngũ quỷ. Kể từ sau Nhật thực thứ năm, thế giới bắt đầu thay đổi mạnh mẽ với chiều hướng tiêu cực. Không chỉ thế, Griffith là chủ mưu gây ra sự kiện Tiếng gầm thét của Cõi Thiêng, hợp nhất hai cõi giới vật chất và tâm linh lại làm một, gây ra hỗn loạn bao trùm. Các đại phù thủy ở Elfhelm từng gọi thế giới sau Fantasia cũng tựa như Kỷ Nguyên Hỗn Loạn.

Advertisement