Wiki Berserk
Advertisement

"Kiếm Sĩ Đen, một lần nữa" là hồi truyện 95 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement