Wiki Berserk
Advertisement

"Đêm trước lễ nghi (1)" là hồi truyện 51 của Berserk.


Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement