Wiki Berserk
Advertisement

"Đột nhập Wyndham (1)" là hồi truyện 49 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement