Wiki Berserk
Advertisement


"Nosferatu Zodd (3)" là hồi truyện 4 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề []

Advertisement