Wiki Berserk
Advertisement

"Bình minh của chia ly (3)" là hồi truyện 36 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement