Wiki Berserk
Advertisement

"Lời sấm truyền" là hồi truyện 264 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement