Wiki Berserk
Advertisement


"Lời tuyên chiến" là hồi truyện 262 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement