Wiki Berserk
Advertisement

"Bông huệ trắng giữa đồng nội" là hồi truyện 253 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement