Wiki Berserk
Advertisement

"Vandimion" là hồi truyện 251 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement