Wiki Berserk
Advertisement

"Qliphoth" là hồi truyện 215 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement