Wiki Berserk
Advertisement

"Sẵn sàng để chết (3)" là hồi truyện 20 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement