Wiki Berserk
Advertisement

"Nosferatu Zodd (1)" là hồi truyện 2 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement