Wiki Berserk
Advertisement

"Cờ hiệu của thanh kiếm tung bay" là hồi truyện 193 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement