Wiki Berserk
Advertisement

"Hành trình mùa đông (2)" là hồi truyện 188 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement