Wiki Berserk
Advertisement

"Sẵn sàng để chết (1)" là hồi truyện 18 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement