Wiki Berserk
Advertisement

"Bóng đêm của Ý Niệm (2)" là hồi truyện 164 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement