Wiki Berserk
Advertisement

"Bóng đêm của Ý Niệm (1)" là hồi truyện 163 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement