Wiki Berserk
Advertisement

"Casca (2)" là hồi truyện 16 của Berserk.


Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement