Wiki Berserk
Advertisement


"Hiệp Sĩ Chuỗi Sắt Thánh (1)" là hồi truyện 119 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement