Wiki Berserk
Advertisement

"Thung lũng Mù Sương (2)" là hồi truyện 109 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement