Wiki Berserk
Advertisement

"Kiếm Xé Gió" là hồi truyện 1 của Berserk.

Tóm tắt cốt truyện[]

Những nhân vật xuất hiện[]

Thông tin bên lề[]

  • Đây là hồi truyện đầu tiên được đánh số thứ tự của Berserk và cũng là hồi truyện đầu tiên Berserk đăng ở tạp chí Young Animal.
Advertisement