Wiki Berserk
Advertisement

Nghi Lễ Sinh Thành là chương thứ ba của tiểu phần Sự Phán Xét.


Bối cảnh của nó được đặt tại khoảng thời gian ngay sau chương Chuỗi Xích Ràng Buộc.

Cốt truyện[]

Trận đánh tiêu biểu[]

Khác biệt giữa manga và anime[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement