Wiki Berserk
Advertisement


Falconia là chương thứ hai của tiểu phần Chim Ưng của Đế Chế Nghìn Năm.

Bối cảnh của nó được đặt tại khoảng thời gian ngay sau chương Biên Niên Sử Thánh Chiến Ác Ma.

Cốt truyện[]

Trận đánh tiêu biểu[]

Khác biệt giữa manga và anime[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement