Wiki Berserk
Advertisement

Chuỗi Xích Ràng Buộc là chương thứ hai của tiểu phần Sự Phán Xét.

Bối cảnh của nó được đặt tại khoảng thời gian ngay sau chương Đứa Trẻ Lạc Lối.

Cốt truyện[]

Trận chiến tiêu biểu[]

Khác biệt giữa manga và anime[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement