Wiki Berserk
Advertisement

Biên Niên Sử Thánh Chiến Ác Ma là chương đầu tiên của tiểu phần Chim Ưng của Đế Chế Nghìn Năm.

Bối cảnh của nó được đặt tại khoảng thời gian ngay sau chương Nghi Lễ Sinh Thành của tiểu phần Sự Phán Xét.

Cốt truyện[]

Trận đánh tiêu biểu[]

Khác biệt giữa manga và anime[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement