Wiki Berserk
Advertisement

Đứa Trẻ Lạc Lối là chương đầu tiên của tiểu phần Sự Phán Xét.

Bối cảnh của nó được đặt tại khoảng thời gian ngay sau tiểu phần Kiếm Sĩ Đen. Tuy vậy, nó được phát hành ngay sau tiểu phần Thời Đại Hoàng Kim.

Cốt truyện[]

Trận đánh tiêu biểu[]

Khác biệt giữa manga và anime[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement