Wiki Berserk
Advertisement

Đảo Tiên là chương đầu tiên của tiểu phần Thế Giới Mộng Ảo (Fantasia).

Bối cảnh của nó được đặt tại khoảng thời gian ngay sau chương Falconia của tiểu phần Chim Ưng của Đế Chế Nghìn Năm.

Cốt truyện[]

Trận đánh tiêu biểu[]

Thông tin bên lề[]

Advertisement