Berserk Viki
Advertisement
Berserk Viki
Manga E82 Sacrificial Sensations

Griffith kurban katliamının hissiyatının varlıksal tecellisini beslediğini hissediyor.

Bir kurban ayini genellikle bir behelit sahibinin bir kurban karşılığında iblis tecellisine yol açma olayıdır. Kurban ayininin bilinen üç farklı türü vardır.

İlk iki kurban ayini türü bir havari ve bir Tanrı'nın Eli üyesinin doğmasıdır; ilki yaygın bir olay olmasına rağmen ikincisi 216 yılda bir olan Tutulma olayıyla yaşanmaktadır. Böylesi bir olay sahibi tarafından büyük ıstırapla aktif hale getirilen bir behelit sayesinde olmaktadır. Ardından geçici bir kesişim noktası yaratılmakta ve Tanrı'nın Eli misafirin en arzu ettiği şeyi gerçekleştirmenin yanı sıra onlar için en değerli şeyi kurban etmeleri durumunda behelit sahibini iblislikle kutsamaktadır.[1] Behelit sahibinin böyle bir kurban vermesi durumunda kalplerinde şerin dolduğu bir yarık açılmakta[2] ve bir iblis olarak yeniden doğuşları başlamaktadır. Ayin sırasında kurban edilen insanlarda Kurban Damgası çıkmakta ve onur misafirinin yeniden doğuşunu beslemek için iblisler tarafından yenilmektedir.

Üçüncü kurban ayini türü ise Tecessüm Ayini olarak bilinmektedir. Her 1000 yılda bir yaşanan Tecessüm Ayini, Tutulma'ya benzemekte ve ilahi bir varlığın vücut bulmasını sağlamaktadır.[3]

Bilinen kurban ayinleri[]

 • Gaiseric'in başkenti ve içindekileri toplu halde kurban etmesi.[4]
 • Uzak bir zamanda Void ve Berserker Zırhı içinde birinin yer aldığı ve Kiraz Çiçeklerinin Leydi Rahibesi adlı kişinin Kurban Damgası aldığı isimsiz bir kurban ayini[5]
 • İmparator Ganishka'nın bir havari olarak yeniden doğmak ve suikastten kurtulmak için oğlunu kurban etmesi[6]
 • Kont'un bir havari olarak yeniden doğmak ve insani duygularından arınmak için eşini kurban etmesi[2]
 • Grunbeld'in bir havari olarak yeniden doğmak, ağır yaralı durumundan kurtulmak ve savaşmaya devam etmek için Sigur, Benedikte ve Edvard'ı kurban etmesi[7]
 • Rosine'in elf benzeri bir havari olarak yeniden doğmak için ebeveynlerini kurban etmesi[8]
 • Griffith'in beşinci Tanrı'nın Eli üyesi Femto olarak yeniden doğmak için Tutulma sırasında orijinal Şahin Topluluğu'nu kurban etmesi[9]
 • Femto'nun Griffith formunda inkarnasyonu için Tecessüm Ayini sırasında Albion mültecilerinin toplu kurban edilmesi[10]

Notlar[]

 • Void, Kont'un boşa çıkan ayini ve Griffith'in Tutulma ayininden, "lanetliler ayini" olarak bahsetmektedir.[2][11]

Referanslar[]

 1. Berserk, 12. Cilt, "Geliş"
 2. 2,0 2,1 2,2 Berserk, 3. Cilt, "Arzunun Muhafızları (5)"
 3. Berserk, 18. Cilt, "Ruh Yolu (2)"
 4. Berserk, 10. Cilt, "Binyıllık Derebeylik"
 5. Berserk, 41. Cilt, "Aldatıcı Ölüm"
 6. Berserk, 34. Cilt, "Arkadan Aydınlatma"
 7. Berserk: The Flame Dragon Knight
 8. Berserk, 16. Cilt, "Ateşböceği"
 9. Berserk, 12. Cilt, "Hicran"
 10. Berserk, 21. Cilt, "Düşen Gök"
 11. Berserk, 12. Cilt, "Tüm İnsandışı Canavarlar"
Advertisement