Berserk Viki
Advertisement
Berserk Viki
The Hand of Causality

İlliyet (原因結果, Gen'in Kekka), Berserk dünyasında etki ve tepki ilkesidir. İlliyet tek başına sadece soyut bir kavramdır ve önceden belirlenmiş olayların böylesi bir zaruretin önceden belirlediği kaçınılmaz olaylarla çarpışması sonucu ortaya çıkan alın yazısından (kader olarak da bilinmektedir) ayrıdır.

Şer Kaynağı insanlığın kaderini dikte ederken kendi illiyetini uygulamaktadır.[1]

Notlar[]

  • Flora'ya göre illiyet bir daireden çok spiraldir ve bazı olaylar diğerlerinin geçmişi olarak gözükmesine rağmen daha önceden yaşandığı gibi yaşanmayabilir.[2] Ayrıca "Tanrı" tarafından yazılsa bile nihayetinde asıl kararı verenlerin insanlar olduğuna inanmaktadır.[3]
  • İlliyetin akışından ayrı ve birçok olasılık için öngörüye sahip olmalarına rağmen Tanrı'nın Eli, her şeyi bilen ve tahmin edebilen varlıklar değildir.[4]

Referanslar[]

  1. Berserk, N/A. Cilt, "Hiçliğin Tanrısı (2)"
  2. Berserk, 26. Cilt, "Pençe İzleri"
  3. Berserk, 24. Cilt, "Büyülü Kaya"
  4. Berserk, 13. Cilt, "Kaçış"
Advertisement